Uniwersytet Biegowy – Rywalizacja wśród rekreacyjnych biegaczy

Dziś w serii „Uniwersytet Biegowy” zawitamy na polskie podwórko akademickie i sprawdzimy, co świat nauki mówi o korzyściach startów w zawodach wśród biegaczy rekreacyjnych. Zapraszamy!

Współzawodnictwo może mieć całkowicie przeciwstawne rezultaty na mentalność biegacza. Takie zależności możemy zaobserwować zwłaszcza wśród profesjonalistów, gdzie zwycięstwo znacząco w sposób pozytywny wpływa na psychikę. Inaczej dzieje się, gdy długotrwałe dążenie do celu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wtedy rywalizacja może przynieść odmienny skutek. A jak jest u biegaczy rekreacyjnych? Tego dowiecie się dalej.


Everyone can be a winner: The benefits of competing in organized races for recreational runners.

Autor: M. Cypryańska (1), J. B. Nezlek (2,3)
Uczelnia:
(1) aDepartment of Psychology, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland
(2) Institute of Psychology, SWPS Universityof Social Sciences and Humanities, Poznań, Poland
(3) Department of Psychology, College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA
Czasopismo: The Journal of Positive Psychology (Impact Factor 2018: 2.18)
Data publikacji: 24 Grudzień 2018

Cel badania: Zbadanie psychologicznych korzyści wynikających ze startów w zorganizowanych zawodach wśród biegaczy rekreacyjnych.

Materiał badawczy: Jako grupa respondentów w badaniu udział wzięło 536 biegaczy zrekrutowanych przez internet oraz czasopismo biegowe, którzy musieli przestrzegać sposobu raportowania danych według schematu kwestionariusza. Wśród nich 404 osoby wprowadziły minimum 4-tygodniowe wpisy i tylko one zostały uwzględnione w analizie. Każda z nich na początku uzupełniała dane dotyczące: wieku, płci, zawodu, stażu biegowego oraz tego czy przygotowują się w sposób usystematyzowany do zawodów. Średnia wieku wyniosła 33,7 lat, z czego grupę badawczą stanowiły kobiety w 52%. Przeciętny staż biegowy wynosił 2-3 lata treningów.

Metoda badawcza: Uczestnik brał udział w badaniu przez okres 3 miesięcy, kiedy to każdej soboty otrzymywał przypomnienie o zalogowaniu się w niedzielę do systemu i uzupełnieniu kwestionariuszy dotyczących jego samopoczucia i aktywności. Pomiar udziału w zawodach opierał się o dystans, osiągnięty czas oraz zadowolenie z rezultatu podczas biegu.

Wyniki: Analiza wykazała istotnie lepsze samopoczucie uczestników w tygodniach, gdy brali oni udział w zorganizowanych zawodach. Została ona poszerzona o dane z wywiadu początkowego dotyczące stażu biegowego. Wyniki wskazują ponadto, że udział w zawodach ma mniejszy wpływ na osoby o większym doświadczeniu. Pozytywny efekt na samopoczucie jest mocno skorelowany z tym, w jaki sposób uczestnicy oceniali swój start. Według analizy to jak długo biegacze uprawiają sport nie ma wpływu na tę korelację i nie zaobserwowano istotnych zmian.

Podsumowanie: Jak można było przewidywać, udział w zawodach ma pozytywny wpływ na samopoczucie biegaczy rekreacyjnych. Autorzy pracy wiążą to z przekonaniem, że dla niektórych z nich nawet dotarcie do mety może być uznawane za własny sukces i spełniać podstawowe potrzeby samostanowienia . Taki efekt jest najbardziej widoczny u osób z krótkim stażem, albowiem u tych osób wzrost zadowolenia był największy.

Pozdrawiamy!

Ekipa BrosTeam.pl

Udostępnij: